اعضای شورای شهر با مدیران ارشاد و هنرمندان تئاتر ملاقات می نمایند

به گزارش مجله آزات وب، خبرگزاری خبرنگاران- سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از تئاتر شهر از برگزاری یک جلسه مشترک میان اعضای شورای شهر با مدیران وزارت ارشاد و اهالی تئاتر درباره حل مسائل پیرامونی مجموعه تئاتر شهر اطلاع داد.

اعضای شورای شهر با مدیران ارشاد و هنرمندان تئاتر ملاقات می نمایند

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

به گزارش خبرنگاران، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از تئاتر شهر ضمن مصاحبه با ابراهیم گله دار زاده رئیس این مجموعه که با هماهنگی و حضور شهردار منطقه 11 تهران صورت گرفت، از برگزاری جلسه مشترک میان اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی، کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، مدیران وزارت ارشاد و تعدادی از اهالی تئاتر، تشکل های مربوطه با حضور مدیران شهرداری تهران در هفته های آینده سخن گفت.

اقدامات شهرداری منطقه 11 تهران برای حل مسائل تئاتر شهر

نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 تهران در ابتدای این ملاقات با اشاره به مباحثی که طی روزهای اخیر درباره محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر به وجود آمده است، شرح داد: طی روزهای اخیر مباحث مهمی هم از جانب هنرمندان ارزنده عرصه تئاتر، مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی و ریاست مجموعه تئاتر شهر و هم از جانب بعضی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، تعدادی از کارشناسان جامعه معماری و شهرسازی کشور و حوزه های مختلف میراث فرهنگی درباره موضوع مهم پیرامونی مجموعه تئاتر شهر در رسانه ها مطرح شده که جا دارد از همه عزیزانی که چه در حوزه رسانه و چه در حوزه های دیگر نسبت به این موضوع دغدغه مندی خود را نشان دادند، قدردانی کنم. چرا که موضوع محیط پیرامونی این مجموعه از جمله مباحث مهمی است که طی سال های اخیر مورد دقت نظر اهالی رسانه و کارشناسان حوزه های مختف نهاده شده که این توجه نشان دهنده اهمیتی است که چنین مجموعه ای در شهر تهران برخوردار است.

وی اضافه کرد: به هر حال با توجه به نقطه نظرات متفاوتی که طی روزهای اخیر شاهد انتشار آن در رسانه ها و مصاحبههای کارشناسان بودیم به نظرمان آمد تا با برنامه ریزی های لازم شرایطی را برای برگزاری یک جلسه مهیا کنیم تا موضوع مهم محیط پیرامونی تئاتر شهر در قالب یک مصاحبهی مشترک به نتیجه معینی برسد.

برگزاری جلسه مشترک شورای شهر و مدیران وزارت ارشاد

علی اعطا عضو عضو هیأت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم در این ملاقات گفت: باتوجه به مجموعه مباحثی که طی روزهای اخیر درباره ناامنی و ناایمنی محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر از سوی هنرمندان ارجمند تئاتر، کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی و بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهاده شد، از نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 خواستم بازدید از محوطه تئاتر شهر را با دوستان هماهنگ کند تا ضمن بازدید به اتفاق ابراهیم گله دارزاده مدیر مجموعه مصاحبهیی در رابطه با مسائل محوطه تئاتر شهر داشته باشیم.

وی اظهار کرد: من با مجموعه تئاتر شهر و محوطه پیرامون آن حداقل 2 دهه است که آشنایی داشته و در ارتباط بوده ام. مجموعه مسائل و آسیب هایی در اطراف ساختمان تئاتر شهر به وجود آمده است که ضمن مصاحبه با مجموعه ذی نفعان آن، باید زمینه حل مسائل ناامنی و ناایمنی آن و ساماندهی فضای پیرامون تئاترشهر را فراهم کنیم.

اعطا در بخش دیگری از صحبت های خود شرح داد: در یک سال گذشته تدوین سند مدیریت بهره برداری برای فضاهای عمومی شهر تهران توسط شهرداری تهران را دنبال نموده ایم. اتفاقا در این مدت فکر می کردم حالا که چنین شرایط نامناسبی برای مجموعه تئاتر شهر به وجود آمده و همه هم بر این باورند که مسائل و آسیب های جدی که به این فضا وارد شده در شأن عموم شهروندان و مخاطبان هنر نیست، چرا شهرداری تهران موضوع مدیریت بهره برداری از فضاهای عمومی شهر تهران را از فضای عمومی پیرامون مجموعه تئاتر شهر شروع نکند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: در همین رابطه مصاحبهیی با محمدجواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر داشتیم. بنا را بر این گذاشتیم که جلسه مشترکی را با ذی نفعان و بهره برداران تئاتر شهر ترتیب دهیم تا بتوانیم به راهکار مشترکی برسیم و ساماندهی فضای پیرامون تئاتر شهر و ایمنی و امنیت در آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

نظرات رییس تئاتر شهر درباره ضرورت معین حریم برای این مجموعه

ابراهیم گله دارزاده رییس مجموعه تئاتر شهر نیز ضمن قدردانی از حضور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه 11 تهران گفت: به طور حتم موضوع محیط پیرامونی تئاتر شهر و معین حریم برای این مجموعه طی سال های اخیر هم برای اهالی فرهیخته تئاتر و هم مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی یکی از مهم ترین دغدغه ها بوده و هست. به همین دلیل نیز از چندی پیش به واسطه حمایت های مجتبی حسینی معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی جلسات مهمی را با معاونان و مدیران عالی رتبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نهادهای مرتبط دیگر هم برگزار کردیم تا این عزیزان را به طور کامل در جریان آنچه در محیط پیرامونی این مجموعه و آسیب های وارد شده به آن می گذرد، قرار دهیم. در این زمینه هم از تمامی عزیزان و دوستانی که ما را با نظرات موافق و مخالف بهره مند کردند، قدردانی می کنیم و بر این باوریم ظهور و بروز چنین نظراتی نشانه دغدغه مندی است که برای ما بسیار قابل احترام و ارزشمند است. علی اعطا: مجموعه مسائل و آسیب هایی در اطراف ساختمان تئاتر شهر به وجود آمده است که ضمن مصاحبه با مجموعه ذی نفعان آن، باید زمینه حل مسائل ناامنی و ناایمنی آن و ساماندهی فضای پیرامون تئاترشهر را فراهم کنیم

وی با اشاره به انعکاس نوشتاری و تصویری بعضی از اظهارنظرها پیرامون معین حریم تئاتر شهر تاکید نمود: آنچه طی این روزها از زبان بعضی هنرمندان عزیز و بزرگوار تئاتر کشورمان از باب موافقت با موضوع معین حریم تئاتر شهر مطرح شده است قطعا و حتما از روی دغدغه مندی چند ساله آنها در حوزه محیط پیرامونی مجموعه تئاتر شهر است که طی ماه های اخیر این مجموعه را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده و هرچه زودتر باید برای این موضوع اقدام عاجلی صورت گیرد. ما در این حوزه قطعا نظرات مخالف و موافق داریم که همگی برایمان قابل احترامند و معتقدیم در یک چارچوب قانون مند و بدون بی احترامی می توانیم با مصاحبه ماجرا را حل کنیم. به هر ترتیب اکنون موقعیت مجموعه تئاتر شهر به گونه ای است که هم هنرمندان و هم تماشاگران عزیز در معرض تهدیدهای بسیاری از جمله سرقت، قمه کشی، زورگیری و نزاع های خیابانی هستند. موضوعی که موجب اختلاط در مباحثی شده که موضوع معین حریم تئاتر شهر را در مقابله با مساله ای چون دستفروشان و دیگر موضوعات خارج از پیرامون این بنا ارزیابی می نماید، در حالیکه اصلا چنین رویکردی وجود ندارد.

رییس مجموعه تئاتر شهر در بخش دیگری از صحبت های خود با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک ذی نفعان تئاتر شهر با شورای اسلامی شهر تهران گفت: ظهور و بروز اختلاف نظرها در چنین اتفاقاتی امری طبیعی است که در این زمینه کارشناسان حوزه های مختلف می توانند در کمال احترام به انعکاس نظرات خود بپردازند. اما در این مدت که موضوع معین حریم مطرح شد بعضی از دوستان چنین برداشت کردند که می خواهیم دور تئاتر شهر را دیوارکشی کنیم و اجازه ندهیم شهروندی به آن ورود کند. اتفاقا در همین شرایط بود که بحث اصلی معین حریم به سمت دیگری راهنمایی شد و بعضی گمان کردند اراده ای وجود دارد تا بین شهروندان عزیز و هنرمندان تئاتر فاصله بیفتد. در حالی که بنده در تمامی مصاحبه ها و مصاحبههایم صراحتا به این موضوع اشاره داشتم که هیچ قصدی برای دیوار کشی نیست. اتفاقا بحث ما یک بحث اجتماعی مبتنی بر واقعیت های موجود در محیط تئاتر شهر است که باید در قالب موضوع معین حریم مرتفع گردد.

گله دارزاده در بخش پایانی صحبت های خود با برشمردن بعضی از آسیب ها و مسائلی که در محوطه مجموعه تئاتر شهر وجود دارد، اعلام کرد: متاسفانه در همین چند روز بعضی هم بنده و تعدادی از هنرمندان را متهم کردند که آنچه قرار است در موضوع معین حریم تئاتر شهر مورد آنالیز قرار گیرد، در مواجهه یا مقابله با حضور دستفروشان است که باید بگویم اصلا چنین چیزی وجود ندارد. کما اینکه شخص من بارها و بارها به سراغ این عزیزان رفتم و از آنها برای تماشای نمایش در تئاتر شهر دعوت کردم. پس آنچه در حوزه ساماندهی و معین حریم تئاتر شهر مطرح می گردد نه مبارزه و مقابله است و نه تخریب افراد. اتفاقا این آرزوی قلبی ماست که شرایطی توسط شهرداری تهران ایجاد گردد تا این عزیزان بتوانند در یک موقعیت مناسب تر به فعالیت مشغول باشند. چون همه ما می دانیم شرایط مالی این روزها به شکلی است که این افراد عزیز نیز باید فکرتامین نان شب خود باشند. در یک محیط مناسب آنچه برای ما مهم است به طور حتم ایجاد یک شرایط امن برای هنرمندان، تماشاگران، شهروندان و خانواده ها برای حضور در یک مجموعه فرهنگی هنری است که این روزها همه می دانند با چه آسیب ها و شرایط ترسناک و مخربی روبرو است.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 13 فروردین 1400 بروزرسانی: 13 فروردین 1400 گردآورنده: azatweb.ir شناسه مطلب: 1649

به "اعضای شورای شهر با مدیران ارشاد و هنرمندان تئاتر ملاقات می نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعضای شورای شهر با مدیران ارشاد و هنرمندان تئاتر ملاقات می نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید