کاراته

معرفی رقبای کاراته کاهای ایران در قهرمانی دنیا

بیست و چهارمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی دنیا در اسپانیا قرعه کشی شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

3 فروردین 1398